D’Pie qui chante ass d’Veräinszeitung vun der A.s.b.l. Rosa Lëtzebuerg. Se gëtt an enger Oplag vun 700 Exemplarer (d’Spezialausgab zum Gaymat jeweils 1000 Exemplarer) gedréckt a gëtt all Member per Post zougeschéckt. D’Zeitung läit des weideren a verschiddenen Caféeën, Geschäfter an enge sëllechen Institutiounen aus. Se ass gratis a fir e breede Public geduecht. Se finanzéiert sech zum engen duerch d’Memberscotisatiounen vun der A.s.b.l. an zum aneren iwwert Sponsoring, ouni deen den Drock net méiglech wier.

Mir siche permanent no neien Artikelen, Sponsoren a Leit, déi d’Pie gäeren an hirem Geschäft/Café/Restaurant oder an hirer Institutioun ausleeë wëllen.
Sämtlech Artikelen, Sponsorufroen a Bestellunge vun der Pie kënnen op redaction.pie@rosa-letzebuerg.lu geschéckt ginn.

Journalist?!
Geff Auteur, Journalist, mobile Reporter, Fotograf!
Eng Uleedung, wéi en Artikel fir an d’Pie ausgesi soll, fannt dir hei.

 Annonceur!
Gidd Annonceur an der Pie qui Chante! An Ennerstezt soumat Rosa Lëtzebuerg
Eng Lëscht mat eisen Reklammen-Tarifer fannt dir hei.

Du wëlls d’Pie qui chante, dengen Mataarbeschter oder Clienten GRATIS zur Verfügung stellen?
Wend dech einfach un redaction.pie@rosa-letzebuerg.lu an huel eis Zeitung an Dein Betrieb!