Nodeems d’Pink Ladies Uucht schon zënter iwwer engem Joer e grousse Succés gefeiert huet, si mer op d’Iddi komm, d’Iddi vum Schwulenstammdësch ze lancéiert. Zënter August 2011 gesi mer eis dofir elo reegelméisseg all zweeten Donnechdeg am Mount um 19. Auer am Monkey’s Bar an der Stad, wou mer e bëssere poteren, nei Leit kenneléieren an och ganz einfach den Dag ausklénge loossen. Jiddwereen, op Member oder net, ass hei häerzlech wëllkomm!

 

All eis Event, fann Dir emmer am Kalenner!