Rosa Lëtzebuerg huet virun allem d’Aufgab, sech fir d’Rechter an d’Gläichbehandlung vun der LGB-Minoritéit zu Lëtzebuerg anzesetzen. Dëst passéiert zum engem op dem Wee vun der direkter politescher Aarbecht, d.h. an deems Rosa Lëtzebuerg Pressekommuniquéeen publizéiert, Ronddëschgespréicher organiséiert etc., zum aneren awer och iwwert Aktivitéiten am soziokulturelle Beräich. Sou zum Beispill duerch e Gaymat, Kinovirstellungen, Konschtausstellungen etc.

Rosa Lëtzebuerg bitt donierft awer och senge Memberen, Sympathisanten a Frënn vun hinnen souwéi allen Interesséierten, eng Rëtsch Aktivitéiten, déi fir e bëssen Ofwiesslung suerge sollen. Sou zum Beispill eis Lesben- a Schwulenstammdëscher, dem Rosa Summerfest, engem Fouerausfluch, der Rosa Chrëschtfeier oder der queesch-Party etc.
Kommt roueg bis laanscht, jiddwereen ass Wëllkomm!