Du wëlls ëmmer um Laafende sinn, wann sech eppes bei ons deet? Ma näischt méi einfach ewéi dat!
Abonnéier dech op eise Newsletter an du kriss ëmmer dann eng eMail, soubal mir eng gréisser Neiegkeet hunn. An der Reegel kriss de eng Newsletter pro Mount.


Aus groussem Respekt virun denge perséinlechen Donnéeen ginn deng Donnéee just an eisem Newsletter-System gespäichert. Rosa Lëtzebuerg verséchert dir, deng Donnéeen u keng weider Persoun weider ze ginn, weder intern nach un Drëtter, an och just fir d’Verschécke vun Newsletter am Zesummenhang mat Aktivitéite vu Rosa Lëtzebuerg ze benotzen. Eng Kënnegung an domadder Sträichung vun dengen Donnéeen aus eisem Newslettersystem ass fir dech zu jiddwer Zäitpunkt problemlos méiglech.